Wydarzenia

23 maja 2023 r. w ramach działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, jako członek Komitetu Prawnego, miałem przyjemność przeprowadzić wraz z drugim członkiem Komitetu Prawnego PTBP, szkolenie w Szkole Policji w Pile. Tematem szkolenia było „Standardy i wykorzystanie badań poligraficznych”.

W szkoleniu udział wzięli doświadczeni Policjanci, którzy w swojej codziennej pracy mogą skutecznie wykorzystać wiedzę z zakresu stosowania wariografu w celach dowodowych i śledczych.  Słuchaczom przedstawiono m.in. zasady działania poligrafu, podstawy psychofizjologii, oraz prawne aspekty dopuszczalności dowodu z badań wariograficznych. Ponadto w części praktycznej przeprowadzone zostały przykładowe badania z użyciem wariografu.

Zdobyta w trakcie szkolenia wiedza przyczyni się do korzystania, w coraz szerszym zakresie,
z środka dowodowego jakim jest wariograf.