STRONA GŁÓWNA

Robert Kostrzewa – ekspert badań poligraficznych – tel. 517-331-998

Studio Wariograf

Studio Wariograf realizuje na obszarze całego kraju profesjonalne usługi w zakresie specjalistycznych badań detekcji nieszczerości. Oferuję pełną dyskrecję i najwyższą jakość certyfikowanego eksperta z zakresu badań poligraficznych.

O MNIE

Robert Kostrzewa

Prawnik, certyfikowany specjalista z zakresu badań poligraficznych (wariograficznych). Wieloletni funkcjonariusz śledczy służb specjalnych. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych (PTBP), a także członek Komitetu Prawnego PTBP.

Badanie wariografem, ekspert badań poligraficznych, certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych.
Logo Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, badanie wariografem, badania poligraficzne.

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych jest od 2016 roku stowarzyszone z American Polygraph Association (APA) największą organizacją z zakresu badań poligraficznych na świecie. Członkowie PTBP zobowiązani są do przestrzegania standardów APA oraz zasad etyki zawodowej.

Gdy mówisz prawdę, nie potrzebujesz sobie niczego przypominać.

Mark Twain

BADANIE WARIOGRAFEM

Badanie jest dobrowolne, warunkiem przeprowadzenia badania jest wyrażenie na nie zgody. Jest ono rejestrowane audiowizualnie, w badaniach prywatnych opcjonalnie. Wynik badania jest przekazywany osobie zlecającej w formie pisemnej (bądź, w zależności od ustaleń, w formie elektronicznej). Z uwagi na przeprowadzenie dokładnej analizy i obliczeń, wyniki nie są udostępniane bezpośrednio po badaniu. 

Badanie przeprowadza się w neutralnym dla badanego miejscu, wolnym od wszelkich dystraktorów (czynników rozpraszających), nie może to być miejsce zamieszkania osoby badanej. Samo badanie, w zależności od problemu i zakresu, trwać może do kilku godzin. Przeprowadzane jest na najnowocześniejszym cyfrowym poligrafie LX 5000 amerykańskiej firmy Lafayette.

Badania poligraficzne (wariograficzne) polegają na detekcji nieszczerości (kłamstwa). Poligraf (ang. Lie detector) rejestruje dane diagnostyczne z kliku komponentów (czujników):

  • PNEUMO – zmiany cyklu oddechowego, 
  • EDA – aktywność elektrodermalna, 
  • CARDIO – względne ciśnienie krwi oraz tętno,
  • PLE – objętość krwi w koniuszku palca u dłoni
  • Dodatkowo stosowany jest czujnik ruchu

Następnie obliczane są dane statystyczne dla różnych populacji, czy reakcje osoby badanej przy pytaniach relewantnych są takie jak zwykle występujące u osób odpowiadających szczerze lub nieszczerze. Bądź czy reakcje są typowe dla osób rozpoznających szczegóły związane z danym zdarzeniem czy też dla osób nie rozpoznających takich szczegółów.

Mężczyzna kłamie lepiej, gdy mówi, kobieta – gdy pisze.

George Bernard Shaw

Badania poligraficzne. Profesjonalne badania wariografem Warszawa

Kompleksowe badania poligraficzne to nasza specjalność. Wykonujemy badania wariografem w odniesieniu do różnych zleceń i zadań, szczególnie w przypadku kontrahentów biznesowych wszystkich branż, a także organów ścigania oraz osób prywatnych. Badania wariografem przeprowadzamy w Warszawie jak równie w innych lokalizacjach w całym kraju, w specjalnie zaaranżowanym do tego zadania pomieszczeniu. Każde badanie wariografem kończy się uzyskaniem maksymalnie obiektywnego i miarodajnego wyniku.

Wykrywacz kłamstwa – Nasza oferta

Naszym Klientom oferujemy możliwość skorzystania z badania wariografem zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Nasz wariograf pozwoli upewnić się, że w Państwa firmie lub instytucji nie ma oszustw, prób kradzieży ani pracowników działających na szkodę lub w interesie konkurencji. Nasz wariograf jest obsługiwany przez osobę z wieloletnim doświadczeniem, gwarantującą prawidłowy przebieg całego badania poligraficznego. 

Doskonale wiemy jak przeprowadzić badanie wariografem względem różnych grup osób. Nasz wykrywacz kłamstw może zostać zastosowany w przypadku kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, w okresowych badaniach lojalności kadry pracowniczej, w przypadku osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, a także w przypadku par zainteresowanych lojalnością swoich partnerów. 

Badania wariografem. Warszawa: cena i dostępność

Przed rozpoczęciem badania wariografem przygotowujemy listę pytań, zarówno obojętnych, krytycznych jak i kontrolnych. Każdy wynik jest szczegółowo analizowany przez nasz sztab specjalistów, a raport z badania jest dostarczany w formie pisemnej. 

Gwarantujemy przy tym najbardziej konkurencyjne stawki oraz najkrótsze terminy realizacji badania względem wszystkich zgłaszających się po naszą pomoc Klientów. Nasza firma zlokalizowana jest w Warszawie, jednak jesteśmy te otwarci na kontakt z kontrahentami z całej Polski. W każdym wypadku oferujemy całkowicie indywidualne i fachowe podejście do Państwa sprawy oraz przygotowujemy indywidualną wycenę zlecenia. 

Najlepszy wykrywacz kłamstwa 

Wykonanie badania poligraficznego to najlepszy sposób by poznać prawdę na temat interesującego nas zagadnienia. Badania wariografem możemy zorganizować w Państwa firmie, jak również wynająć do tego celu specjalne pomieszczenie. Chętnie zastosujemy wykrywacz kłamstw także w Państwa sprawie, gwarantując najbardziej wiarygodne i przejrzyste wyniki badania. Osoby zainteresowane podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu.

Czy wariograf to wykrywacz kłamstw?

Wariograf nie jest wykrywaczem kłamstw. Rejestruje on niewolicjonalne odruchy człowieka. Autonomiczny Układ Nerwowy (AUN) działa w taki sposób, że przekazuje bodźce zewnętrzne do organizmu, który z kolei reaguje w sposób adekwatny do sytuacji. W przypadku zagrożenia, czy stresu następują zmiany w organizmie, na które nie mamy wpływu, nie jesteśmy ich w stanie świadomie kontrolować. Może to być przyspieszony oddech, zwiększona bądź zmniejszona częstotliwość bicia serca lub zwiekszona potliwość skóry. Wydarzenia z przeszłości, o które są pytane osoby podczas badania, także wywołują takie reakcje organizmu. W przypadku mówienia nieprawdy następuje dysonans poznawczy, czyli różnica pomiędzy tym jak było naprawdę, a tym co mówimy. To z kolei wywołuje stres, strach i obawy przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami swoich czynów.

Z drugiej strony lęk przed powiedzeniem nieprawdy. Na te stany emocjonalne odpowiednio reaguje organizm wysyłając sygnały i bodźcując odpowiednie organy. W konsekwencji te odruchy są rejestrowane przez poligraf.

Prace nad badaniami poligraficznymi rozwijane są już od ponad 100 lat, w wyniku ich rozwoju dokładność przeprowadzanych testów spowodowała, iż wariograf wykorzystywany jest przez wszystkie służby specjalne oraz Policję na całym świecie. Często jest to jedyna metoda, która umożliwia dojście do prawdy. W sytuacjach jeden na jeden, gdy nie ma świadków, a także innych dowodów, nie można zweryfikować kto mówi prawdę, a kto kłamie. Wówczas wyłącznie badanie konfrontacyjne przy użyciu wariografu daje nam możliwość poznania prawdy. 

Od niedawna badania wariograficzne, zarezerwowane do tej pory wyłącznie dla służb, wykorzystywane są także w celu przeprowadzania badań w sektorze prywatnym. Daje to ogromne możliwości osobom, które w jakikolwiek sposób ucierpiały z powodu kłamstw, fałszywych pomówień, oskarżeń, zdrad, nałogów lub przemocy od osób trzecich w tzw. domowych sprawach. 

Wykorzystanie badań w biznesie również przynosi szereg korzyści. Na wstępnym etapie można wyselekcjonować osoby, których zachowania są nieakceptowalne w konkretnej dziedzinie i strukturze. Pozwala to także sprawdzić lojalność pracowników, w tym wysoko wyspecjalizowanej kadry kierowniczej, pod kątem lojalności i tajemnic firmy np. szpiegostwa przemysłowego.

Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo stawiają wyżej od prawdy.

Ezop

Wartość diagnostyczna badań poligraficznych

W 2001 r. P. Crewson  przygotował dla Instytut Badań Poligraficznych Departamentu Obrony USA raport, w którym przedstawił analizę porównawczą badań wariograficznych (poligraficznych) oraz metod wykorzystywanych w medycynie i psychologii. Wynika z niego, że średnia dokładność badań wariograficznych (poligraficznych) nie różni się od diagnoz medycznych i jest wyższa od opinii psychologicznych. Badania wykazały, że poligraf jest bardziej dokładny w detekcji nieszczerości niż np. rentgen i rezonans magnetyczny oraz diagnozujący lekarze i psychologowie badający w kierunku zaburzeń osobowości i depresji.

Zależnie od rodzaju stosowanych w badaniach testów dokładność wyników może osiągnąć nawet 95%, co daje skuteczność niemalże na poziomie badań DNA. Niezmiernie ważne oczywiście są w tym kwalifikacje poligrafera, gdyż to człowiek, a nie urządzenie decyduje o wyniku. Sformułowanie odpowiednich pytań, a następnie analiza poligramów są równie istotnym elementem, co sam poligraf. Stąd znaczącą uwagę należy przywiązać do wyboru osoby przeprowadzającej badanie. Źle przeprowadzone badanie, a co za tym idzie nierzetelne i fałszywe wyniki nie tylko nie pomogą, ale w głównej mierze mogą zaszkodzić osobie korzystającej z usług. 

Badanie wariografem jako dowód w sądzie

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych PTBT (w którego szeregach jestem, także jako członek Komitetu Prawnego) gwarantuje jakość przeprowadzanych badań i pełen profesjonalizm oraz etykę poligraferów. Zrzesza ono specjalistów mając na celu przeprowadzanie zaawansowanych szkoleń i podwyższanie standardów pracy. W skład PTBT wchodzą także osoby z tytułami naukowymi w tym także profesorowie zajmujący się na uczelniach wyższych badaniami nad stosowaniem poligrafu.

Na wartość badań poligraficznych wskazuje również  wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2016 r.:, gdzie w uzasadnieniu czytamy „środowisko odpowiednio przeszkolonych poligraferów w Polsce to kilkadziesiąt osób. (…) zatrudnieni są przez wszystkie służby specjalne (…),Realizacja zadań służb wymaga minimalizacji ryzyka i dopuszczalnego marginesu błędu, eliminowania możliwości pomyłki. Skoro tego rodzaju «instytucje» korzystają praktycznie w codziennej pracy (weryfikacja źródeł informacji, własnych funkcjonariuszy, kandydatów do służby itp.) z badań poligraficznych, to także ta okoliczność prowadzi do wniosku, że stosowane w ich toku metody są sprawdzone i uznane za rzetelne, wartościowe, a tym samym przydatne do wykorzystania w praktyce.

Potwierdza tym samym stanowisko akcentowane w literaturze, że badania poligraficzne to najlepiej zbadana, przeanalizowana i  sprawdzona metoda identyfikacji kryminalistycznej, w odróżnieniu od wielu innych akceptowanych metod identyfikacji”.

Badanie wariografem – jak oszukać wariograf?

Wariograf to urządzenie do rejestrowania reakcji fizjologicznych człowieka na pytania, które są mu zadawane. Nie jest możliwe oszukanie tego urządzenia, ponieważ analizuje ono reakcje człowieka i dostarcza informacji na temat jego reakcji, zamiast zajmować się jego odpowiedziami. Podczas badania wariografem, osoba badana jest monitorowana pod kątem fizjologicznych reakcji, takich jak częstotliwość akcji serca, akcja oddechowa, akcja skóry, ciśnienie krwi i inne. Celem badania jest wykrycie różnic w reakcjach fizjologicznych między odpowiedziami, które są uważane za prawdziwe, a takimi, które są uważane za nieprawdziwe. W związku z tym, nie ma skutecznego sposobu na oszukiwanie wariografu.

Dysonans poznawczy to stan, w którym osoba badana odczuwa zakłopotanie, gdy jej odpowiedzi na pytania konfliktują z wcześniejszymi odpowiedziami lub z jej przekonaniami. W przypadku badania wariografem, dysonans poznawczy powoduje, że osoba badana odczuwa większe napięcie i stres, a także ma trudności z odpowiadaniem na pytania. Wówczas, gdy ten dysonans zachodzi, wariograf rejestruje niezależne od osoby reakcje, które ekspert może odczytać jako wprowadzanie w błąd. Reakcje te mają podłoże autonomiczne i człowiek nie ma na nie wpływu.

GODZINY OTWARCIA

PN-PT
od 08:00 do 20:00
SB-ND
od 09:00 do 18:00

LOKALIZACJA

cała Polska

REZERWACJE

Tel. 517-331-998
(codziennie do 22.00)
studio.wariograf@op.pl

Wykonuję badania na terenie całego kraju. Mogę przeprowadzić badanie wariografem w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Suwałkach, Gdyni, Sopocie, Bydgoszczy, Toruniu, Zakopanem, Jeleniej Górze, Bielsku Białej, Katowicach, Gdańsku, Białymstoku, Rzeszowie, Wrocławiu, Lublinie, Zielonej Górze i innych miastach wojewódzkich. Gwarantuję jakość zgodną z obowiązującymi standardami. Jeśli chcesz wiedzieć czy wariograf wykryje zdradę, czy da się oszukać wariograf albo czy wariograf działa, zadzwoń lub napisz, a rozwieję Twoje wszelkie wątpliwości. Wybierz sprawdzonego eksperta i nie daj szansy przypadkowi. Prawda jest na wyciągnięcie ręki.

Copyright Robert Kostrzewa 2023