STRONA GŁÓWNA

Poznaj ofertę wykonywanych przeze mnie badań poligraficznych | Profesjonalne badanie wariografem w całej Polsce

OBSZARY BADAŃ

Badania kryminalne, śledcze, dowodowe

Na podstawie art. 192a § 2 i 199a k.p.k., stosowanie badań poligraficznych dopuszczalne jest na dowolnym etapie postępowania i wobec osób o różnym statusie procesowym (oskarżony, podejrzany, świadek). 

Badania sądowe (także w sprawach cywilnych)

Na podstawie art. 278 k.p.c. i art. 84 k.p.a. organ może uznać, iż wymagana jest ekspertyza z zakresu badań poligraficznych. Opinię z badania prywatnego może również przedłożyć strona postępowania cywilnego.

Badania prywatne

Zdrady małżeńskie, partnerskie, kradzieże, narkotyki, hazard, oszustwa, fałszywe oskarżenia, molestowanie seksualne, przemoc w rodzinie.

Badania poligrafem w sprawach dotyczących zdrady, zatajenia majątku, kradzieży mienia czy przemocy w rodzinie są często stosowane przez organy ścigania, firmy detektywistyczne i firmy prywatne. Badanie poligrafem pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące wiarygodności stawianych przez daną osobę twierdzeń i zapewnić sprawiedliwość w takich sytuacjach.

Badania kadrowe

Rekrutacja, lojalnościowe, szpiegostwo przemysłowe, kradzieże w pracy, zniszczenie mienia.

Badanie poligrafem może być stosowane w procesach rekrutacyjnych, aby weryfikować prawdziwość przedstawionych przez kandydatów informacji, ale także jako narzędzie do pomocy w weryfikacji dokumentacji kadrowej i w celu zapewnienia, że kandydat jest odpowiednio przygotowany do wykonywania określonych obowiązków. Badanie wariografem może być także stosowane w celu oceny lojalności kandydatów lub weryfikacji informacji, które zostały uzyskane z innych źródeł, jak również może pomóc w zapewnieniu, że każdy kandydat jest wiarygodny i właściwie przygotowany do wykonywania określonych obowiązków.

Prawda ma tylko jedną twarz, a kłamstwo ma ich wiele.

Monteskiusz

Ile kosztuje badanie wariografem?

Zarówno ceny badań prywatnych, jak i sądowych do celów dowodowych ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju badania.

Wykrywacz kłamstw ” – Na czym polega badanie wariografem? – Dowiedz się z artykułu, klikając w hiperłącze.

Wykonujemy badania wariografem w Poznaniu i nie tylko – skontaktuj się z nami.